แจ้งเตือน
James has completed the task Submit documents from Onboarding list
2 hours ago
Margo has added 4 users to Customer enablement channel
3 hours ago
Subscription #466573 from 10.12.2021 has been cancelled. Refund case #4492 created
4 hours ago
ปรับเปลี่ยนธีมเว็บไซต์
สีธีม
สลับเมนู ซ้าย ขวา
ค้นหา
ถึงวันที่

ยอดฝาก

0.00 บาท

ยอดถอน

0.00 บาท

กำไร

0.00 บาท

สมาชิก ฝาก / ถอน
ค้นหา
ถึงวันที่

ยอดฝากทั้งหมด

0.00 บาท

ยอดฝากเดือนนี้

0 ครั้ง

ยอดฝากวันนี้

0.00 บาท

สมาชิกฝากเงินวันนี้

0 คน

ลำดับ วันที่ เวลา ยอดเงิน รายละเอียด ธนาคาร เบอร์โทร ชื่อ - นามสกุล ทำรายการ สถานะ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ค้นหา
ถึงวันที่

ยอดถอนทั้งหมด

0.00 บาท

ยอดถอนเดือนนี้

0 ครั้ง

ยอดถอนวันนี้

0.00 บาท

สมาชิกถอนเงินวันนี้

0 คน

ลำดับ เบอร์โทร วันที่ เวลา ยอดเงิน สถานะ ชื่อ - นามสกุล เลขบัญชี ธนาคาร รายละเอียด ทำรายการ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

กลุ่มลูกค้า


กลุ่ม ยอดฝากรวม รายการฝาก เพิ่มเติม
ฝากเงินน้อยกว่า 2,000 1 1

จัดอันดับ 100 สมาชิก


ลำดับ เบอร์โทร วันที่ เวลา ยอดเงิน สถานะ ชื่อ - นามสกุล เลขบัญชี ธนาคาร รายละเอียด ทำรายการ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

สถิติการรักษาลูกค้า

** ลูกค้าที่กลับมา = ลูกค้าที่เลิกเล่นเกิน 1 เดือน แล้วกลับมา

สถิติ สมาชิกทั้งหมด สมาชิกใหม่ สมาชิกกลับมา สมาชิกไม่เข้าใช้งาน รักษาสมาชิก % ลูกค้าใหม่ % ลูกค้ากลับมา %
1 1 1 1 1 1 1 1